Brankári
Júlia
Gáborová
Ivana
Vojtaššáková
Záložníci
Aneta
Straková
Adela
Straková
Katarína
Dopaterová
Simona
Prílepková
Mária
Harezníková
Martina
Mikulášová
Michaela
Hojová
Michaela
Manťová
Veronika
Durajová
Obrancovia
Ema
Ťapajáková
Katarína
Majerská
Janka
Kureková
Anička
Mešková
Nikola
Tylková
Annamária
Vajdiarová
Útočníci
Andrea
Svetlošáková
Eva
Bakaľová